نمایشگاه آثار برگزیده کارگاه اهداء‌ زندگی در کیش
نمایشگاه اعلانیه تصویرسازی

حامیان اعلانیه های افدستا