پایان مهلت ارسال آثار

🔸 مهلت ارسال آثار و ثبت نام به پایان رسیده است و آثار شرکت کنندگان در مرحله ی انتخاب و داوری قرار دارد. اعلام اسامی منتخبین و برگزیدگان اولین دوسالانه سراسری تصویرگری کیش از طریق کانالهای ارتباطی زیر و طبق زمانبندی مندرج در فراخوان صورت می پذیرد.

علی دل زنده روی
دبیر دوسالانه سراسری تصویرگری کیش – بهمن ماه ۱۳۹۷

 

🔹 کانال اینستاگرام جشنواره بین الملی اَفدِستا به نشانی:
instagram.com/afdesta

🔹 وب سایت جشنواره بین المللی اَفدِستا به نشانی:
www.afdesta.com

🔹 سامانه جامع هنری کیش به نشانی:
http://festival.kish.ir/Festivals/ProgramDetail.aspx?ProgramID=11