رویدادهای برگزار شـده در نگارخانه اَفدستا

نمایشگاه عکس تنهایی دهکده
موشن گرافیک
نمایشگاه اعلانیه تصویرسازی
رزرو نگارخانه

هنرمند گرامی برای رزرو فضای گالری، با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.